Koalicja Otwartej Edukacji planuje organizację kursów dla przyszłych animatorów w Toruniu

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) planuje organizację kursów dla aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego w celu wyszkolenia ich na przyszłych animatorów.

Program szkoleń objąć ma wykłady i warsztaty z zakresu: współczesnej informacji i mediów, domeny publicznej, prawa autorskiego i wolnego licencjonowania, Open Access, wolnego i otwartego oprogramowania, otwartej kultury, otwartych zasobów edukacyjnych w Internecie oraz nowych technologii. W ramach szkolenia przyszli animatorzy będą również mogli pracować nad pomysłami własnych “otwartych projektów”.

Kurs ma się odbyć 7-10 lipca 2011 roku w Toruniu.

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Szkolenie animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury w Toruniu

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2011-05-08 00:00:00