Informacja prasowa - serwis "Uczyc sie z historii"

gazety
Przygotowane przez: [BarZan] Qtr [Boston]
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
Aby uczyć się z historii, trzeba jej najpierw doświadczyć — projekty edukacyjne w bazie serwisu „Uczyć się z historii” Prezentacje już ponad pięćdziesięciu projektów edukacyjnych znajdują się w bazie serwisu „Uczyć się z historii” (www.uczyc-się-z-historii.pl).

W dobie dyskusji o polityce historycznej, wobec nieustannych konfliktów o pamięć, polscy nauczyciele i uczniowie z pasją odkrywają przeszłość swoich małych ojczyzn. Okazuje się, że historia podpatrywana z perspektywy zwykłego człowieka ma większą siłę oddziaływania na wyobraźnię i uczucia młodych ludzi, niż organizowane z rozmachem parady i wystawy. Spotkania ze świadkami wydarzeń, odkrywanie i porządkowanie zapomnianych miejsc ważnych dla lokalnych społeczności, samodzielne przygotowanie filmu i prezentacji internetowej — to tylko niektóre sposoby na doświadczenie przeszłości, bez którego przekazywana w szkole wiedza historyczna może stać się tylko zbiorem suchych faktów i analiz. Uczniowie biorący udział w tego typu działaniach, odkrywają często zapomnianą przeszłość swojej lokalnej społeczności, poznają inne odsłony narodowej kultury i uczą się tolerancji. Przede wszystkim jednak — aktywnie angażują się w poznawanie historii.
 
W ramach istniejącego już od września 2005 roku portalu „Uczyć się z historii” wciąż zbierane są informacje o realizowanych przez szkoły i organizacje pozarządowe historycznych inicjatywach edukacyjnych wykorzystujących metodę projektu. Tematyka tych działań jest szeroka, głównie oscyluje jednak wokół zagadnień związanych z doświadczeniami II wojny światowej i totalitaryzmu. W bazie serwisu znaleźć można projekty dotyczące Holocaustu, wypędzeń czy realiów życia codziennego pod okupacją niemiecką i sowiecką. Realizacja tych projektów związana była z pracą na rzecz zachowania pamięci o tamtych wydarzeniach — uczniowie porządkują cmentarze, nagrywają relacje żyjących jeszcze świadków, tworzą publikacje i wystawy. Serwis wyposażony jest także w glosariusz pojęć historycznych, który stanowi merytoryczne uzupełnienie zebranych w bazie projektów. Na portalu znaleźć można również aktualności dotyczące pracy nad historią — informacje o spotkaniach, konferencjach, nowych książkach czy filmach.

„Uczyć się z historii” powstała — jako pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce — w wyniku współpracy warszawskiego Ośrodka KARTA z niemiecką fundacją Fördergesellschaft Kulturelle Bildung e.V., pomysłodawcą i twórcą istniejącej od kilku lat w różnych wersjach językowych witryny „Lernen aus der Geschichte. Nationalsozialismus und Holocaust in Schule und Jugendarbeit” („Uczyć się z historii. Narodowy socjalizm i Holocaust w szkole i w pracy z młodzieżą” www.lernen-aus-der-geschichte.de). Redakcja portalu zwraca się do wszystkich osób zaangażowanych w edukację historyczną o nadsyłanie informacji o realizowanych przez siebie projektach dotyczących tematyki II wojny światowej i totalitaryzmów. Przygotowanie pełnej prezentacji projektu łączy się z uzyskaniem niewielkiego honorarium.
Przygotowane przez: Przemek
2007-09-13 06:34:01