Polka nową przełożoną Sióstr Pallotynek

16 marca 2010 siostra Izabela Świerad została nową przełożoną generalną Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (pallotynek).

Wyboru dokonały siostry z 12 krajów świata przybyłe na XIX Zebranie Generalne odbywające się w Rzymie.

Nowa siostra generalna s. Izabela Świerad (ur. w 1957) do pallotynek wstąpiła w 1978 r. Pracowała mi.in w formacji i w dziele wspierania misji oraz jako przełożona wspólnoty. Od 2000 r. pracowała w domu generalnym Sióstr w Rzymie.

Źródła

  • Nowa przełożona generalna pallotynek - Radio Vaticana - sekcja polska - 18 marca 2010
  • Aktualności - Strona XIX Zebrania Generalnego Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego - 16 marca 2010


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2010-03-19 00:00:00