Bolesław Mieszkowic

Aby dowieść, że Bolesław Mieszkowic, zwany Zapomnianym istniał, i rządził Polską naprawdę, będę musiał przeprowadzić małe "dochodzenie". Zgromadzę fakty i opinie, które podważają istnienie Bolesława, jak i te, które dają nam do zrozumienia, że istniał on naprawdę. Zacznę od faktów, które zaprzeczają.Jednym z nich jest to, że wspomina o nim jedynie Kronika Wielkopolska.Znajduje się tam jedynie krótka wzmianka o Bolesławie Zapomnianym. W kronice Galla Anonima, nie ma nawet notatki, że ktoś taki istniał, a tym bardziej rządził Polską. Tłumaczy się to tym, że Gall na życzenie Bolesława Krzywoustego, nie pisał o konfliktach o władzę. Taka sytuacja, aż za bardzo przypoinała walkę Krzywoustego ze Zbigniewem o tron Polski. Wielu historyków twierdzi, że Bolesław Zapomniany, został wymyślony przez kronikarzy, w celu wytłumaczenia mnichostwa Kazimierza Odnowiciela. Dziwne jest też, że żaden inny żyjący później historyk, lub kronikarz nawet o nim nie wspomniał. To przeciez nienaturalne, aby nie wymienić jednego z książąt rządzących Polską. Nie pojawia się on też w Poczcie Królów i Książąt Polskich. Niektórzy podejrzewają, że Mieszkowic został pomylony z Bezprymem-pierworodnym synem Bolesława Chrobrego. Nie jest też wymieniony, w drzewach genealogicznych, ani w książkach dokładnie opisują genealogię Piastów. jedynie w tablicach historycznych jest wzmianka, ze taki książę był, ale nic innego nie ma. Paweł Jasienica poświęcił w "Polsce Piastów" tylko dwa zdania Zapomnianemu. Pisał, że Mieszkowic mógł żyć i rządzić Polską, ale że to nic pewnego.  Część mojej pracy, poświęcona argumentom, które mogą dowodzić istnienu Bolesława Zapomnianego, jest nieco krótsza. Trzeba tu się przede wszystkim oprzeć na własnych domysłach, i mało znaczących, dla historii wydarzeniach, które mogą być w naszych poszukiwaniach bardzo cenne. Faktem dwuznacznym, bo zarównow pewnym stopniu przeczącym jest..Kronika Wilekopolska. Jeżeli autor o nim wspomniał, to znaczy, że jest pewna nadzieja, że rządził Polską. Pomaga nam jeszcze Gall Anonim: "Jako pacholę do klasztoru przez rodziców i tamże w pismie świętem wykształcony"(O Kazimierzu Odnowicielu). Dzięki temu fragmentowi kroniki, możemy stwierdzić, że Kaźko miał brata. Starszego brata, który mógł objąć tron po ojcu-po Mieszku II. O pierwszych latach rządów Kazimierza Odnowiciela Gall nic nie wspomina. Niektórzy historycy twierdzą, że właśnie wtedy na tronie zasiadał Bolesław Zapomniany. Po dokładnym przanalizowaniu drzewa genealogicznego, można podac argument, który w pewnym stopniu, może mi p omóc, w dowiedzieniu istnienia Bolesława Mieszkowica.  Mieszko I | | Bolesław Chrobry | | Mieszko II | | Kazimierz Odnowiciel Bolesław zapomniany[prawdopodobnie]  Mieszko I miał syna Bolesława. Tenże Bolesław miał syna Mieszka. Możemy się domyślać, że Mieszko II miał oprócz Kazimierza, syna Bolesława. Jest to jednak poszlaka w pełnym tego słowa znaczeniu. Nic ważnego do naszego "śledztwa" nie wnosi. Ocenę, czy Bolesław Zapomniany istniał naprawdę, pozostawiam czytelnikom.  Teraz podam pewne informacje o boleslawie Zapomnianym. Jest ich niewiele, ale na pewno są prawdziwe. Mieszkowic zył w latach 1014/1015-1017/1018. Za jaego panowania Mazowsze odłączyła się od Polski. To sa wszystkie pewne informacje o Bolesławie, jakie udało mi się zabrać. Na pewno jest ich dużo więcej, ale jeszcze raz podkreślam, że te są "pewne". 
Przygotowane przez: Kacper Pfeifer
2005-11-19 18:14:21