Fundusz Kościelny zastąpiony odpisem podatkowym

- Chcę stworzyć ramy „oddechu duchowego” dla Kościołów i związków wyznaniowych – powiedział Michał Boni na spotkaniu z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych. Zaznaczył jednocześnie, że likwidacja Funduszu jest nowoczesnym i demokratycznym rozwiązaniem współfinansowania Kościołów i związków wyznaniowych.

Minister przedstawił zebranym proponowany przez rząd harmonogram okresu przejściowego likwidacji Funduszu Kościelnego.

Zdaniem ministra Boniego swoboda decyzji obywatelskich w sprawie odpisu podatkowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych jest wprowadzana po to, aby z czasem rozwijać ich działalność. Minister zapewnił, że proponując rozwiązania likwidacji Funduszu bierze pod uwagę sytuację i specyfikę mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych.

- Widzę swoją misję szerzej, odpowiadam za całość relacji z Kościołami i związkami wyznaniowymi – powiedział Boni podczas spotkania. Zdaniem ministra konieczne jest bardziej szczegółowe określenie zadań prawnych i technicznych, które pomogą zlikwidować bariery przeszkadzające wiernym we współfinansowaniu Kościołów.

Minister uważa, że należy na roboczo oszacować skutki decyzji, uwzględniając konieczność zachowania płynności zadań publicznych, które Kościoły i związki wyznaniowe relacji wykonują. W tym celu podjęte zostaną prace w grupach roboczych.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Po spotkaniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi dotyczącym likwidacji Funduszu Kościelnego i zastąpienia go odpisem podatkowym


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-06-17 00:00:00