Prezydent zmienił zdanie w sprawie pracy dla emerytów

Prezydent chce przywrócenia przepisów pozwalających emerytom na pracę i emeryturę bez zrywania stosunku pracy.

Pomimo podpisanej wcześniej przez Bronisława Komorowskiego nowelizacji ustawy o finansach publicznych wraz z niekorzystnym dla pracujących emerytów zapisem o łączeniu pracy z emeryturą, wymuszającą w praktyce zrywanie umowy o pracę (choćby na jeden dzień) i ponowne zatrudnienie, prezydent chce ponownego uchwalenia ustawy pozwalającej na pracę emerytów na starych warunkach.

Zgodnie z nowymi przepisami, emeryci którzy nie rozwiązaliby stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą, traciliby prawo do emerytury lub musieliby zwolnić się z pracy. Według Kancelarii Prezydenta powodem do zmiany decyzji prezydenta była "zdecydowaną dezaprobatą społeczną, czego wyrazem są kierowane do prezydenta apele i wystąpienia". Prezydent uznał, że "brak jest jednoznacznych przesłanek uzasadniających odstąpienie od wcześniejszej koncepcji" - tym bardziej iż autorem wcześniejszej ustawy, która zaczęła obowiązywać na początku 2009 roku, pozwalającej emerytom pracę bez konieczności rozwiązywania umowy był obecny rząd.

Źródła

  • PAP - Prezydent za możliwością łączenia emerytury z pracą na starych zasadach - - 28 grudnia 2010


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:25:02