Agresja Radziecka na Polskę

I. PIERWSZE GODZINY
Czołg
Podpatrzone na: http://www.cyceron.orgzdjecia
17 Września 1939r, rano, siły zbrojne ZSRR zaczęły przekraczać Polską granice, czołgiści jechali z wywieszonymi białymi flagami, krzycząc od czasu do czasu na strzelających do nich Polaków "Riebiata! W pieriod! Na Germanców!...". Rozpoczął się IV Rozbiór Polski, możliwy na podstawie podpisanego przez III Rzesze i ZSRR paktu Ribentrop-Molotov podpisanego 23 Sierpnia 1939r. Znajdował się w nim "Tajny Protokół Dodatkowy" będący umową opisującą szczegóły wspólnej napaści na ZSRR. Związek Radziecki.

Zaraz po rozpoczęciu inwazji do Ambasadora Polskiego w Moskwie traciła "Nota Rządu ZSRR", której polski dyplomata nie przyjął. Jej treść przedstawiała się następująco: Wojna polsko-niemiecka ujawniła wewnętrzne bankructwo państwa polskiego. W ciągu dziesięciu dni operacji wojennych Polska utraciła wszystkie swoje rejony przemysłowe i ośrodki kulturalne. Warszawa przestała istnieć jako stolica Polski. Rząd Polski rozpadł się i nie przejawia żadnych oznak życia. Oznacza to, iż państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć. Wskutek tego traktaty zawarte między ZSRR a Polską utraciły swą moc. Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska stała się wygodnym polem działania dla wszelkich poczynań i prób zaskoczenia, mogących zagrozić ZSRR. Dlatego też rząd radziecki, który zachowywał dotąd neutralność, nie może pozostać dłużej neutralnym w obliczu tych faktów. Rząd radziecki nie może również pozostać obojętnym w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraińcy i Białorusini, zamieszkujący na terenie Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdują się bez żadnej obrony. Biorąc pod uwagę tę sytuację, rząd radziecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granicę i wzięły pod obronę życie i mienie ludności Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Rząd radziecki zamierza jednocześnie podjąć wszelkie wysiłki, aby uwolnić lud polski od nieszczęsnej wojny, w którą wpędzili go nierozsądni przywódcy, i dać mu możliwość egzystencji w warunkach pokojowych.
Podpisano: komisarz ludowy spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow

Patrząc obiektywnie części uzasadnienia rządu ZSRR można przyjąć za prawdziwą, Niemcy założyli pakt Anty Kominternowski, którego jawnym celem była walka z Komunizmem więc Rosjanie już wtedy spodziewali się w niedalekiej przyszłości wojny z III Rzeszą. Na kresach wschodnich znajdowała się dużą mniejszość Białoruska i Ukraińska, ta druga niestety była ciemiężona przez władze II RP. Jest to jedna z ciemnych kart Polskiej Historii, ale to wszystko niemienia faktu, że wolne i niepodległe Państwo Polskie zostało bezprawnie podbite.

II. OBRONA PRZED NAJEŹDŹCĄ

Jako, że od 1 września zdecydowana większość polskich sił zbrojnych była związana wojną z Niemcami o obronne zachodnich granic, do obrony przed Rosjanami stanęły tylko nieliczne oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza, które jednak zostały rozbite. Siły Polskie nie miały najmniejszych szans na sukces, dodatkowym problemem były mylące Polaków Deklaracje Rosyjskie, mówiące o wspólnej wojnie z Niemcami. Polacy mieli olbrzymie kłopoty z łącznością, co nie pozwalało uzyskać jakiegokolwiek obrazu sytuacji. Rosjanie natomiast nie mieli większych problemów z przekazaniem Polanką, komunikatu Komandarma Michaiła (pisownia oryginalna):
"Żołnierze Armii Polskiej! Pansko-burżuazyjny Rząd Polski, wciągnąwszy Was w awanturystyczną wojnę, pozornie przewaliło się. Ono okazało się bezsilnym rządzić krajem i zorganizować robronu. Ministrzy i gienierałowie, schwycili nagrabione im złoto, tchórzliwie uciekli, pozostawiają armię i cały lud Polski na wolę losu. Armia Polska pocierpieli surową porażkę, od którego ona nie oprawić wstanie się. Wam, waszym żonom, dzieciom, bracia i siostrami uraża głodna śmierć i zniszczenie te ciężkie dni dla Was potężny Związek Radziecki wyciąga Wam ręce braterskiej pomocy. Nie sprzeciwcie się Robotnicz-Chłopskiej Armii Czerwonej. Wasze przeciewinienie bez korzyści i przyrzeczona na całą zgubę. My idziemy do Was nie jako zdobywcy, a jak wasi bracia po klasku, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów. Wielka i niezwalczona Armia Czerwona niesie na swoich sztandarach pracującym, braterstwo i szczęśliwe życie. Żołnierze Armii Polskiej! Nie proliwacie daremnie krwi za cudze interesy obszarników i kapitalistów. Was przymuszają uciskać Białorusinów, Ukraińców. Rządzące kole polskie sieją narodową różność między polakami, Białorusinami i Ukraińcami. pamiętajcie! Nie może być swobodny naród, uciskające drugie narody. Pracujące Białorusini i Ukraińcy - Wasi pracujące, a nie wrogi. Razem z nimi budujcie szczęśliwe, dorobkowe życie. Rzucajcie bron. Przechodźcie na stronę Armii Czerwonej. Wam zabezpieczona swoboda i szczęśliwe życie".

Korpus Ochrony pogranicza oraz jednostki wojskowe walczące z Rosjanami liczyły około 30tyś żołnierzy, mogło być ich więcej jednak Naczelny Wódz Rydz-Śmigły wydał następujący rozkaz:
"Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Zadanie Warszawy i miast, które miały się bronić przed Niemcami - bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy, powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii. W związku z tym Armia Czerwona niem iała żadnych problemów z opanowaniem Terytorium Polski a Wojska walczące z Niemcami, mogły się spodziewać ataku od tyłu, jednak Polska broniła się jeszcze przez dwa tygodnie.

III. Podsumowanie
Agresja Rosyjska, załamała kompletnie Polską obronne, gdyby nie ona Polska mogło by się bronić jeszcze przez październik, istniały jeszcze rezerwy czołgów, i formowany były jednostki z Rezerwistów, zbliżała się także jesień, co przy słabej Polskiej infrastrukturze mogły zatrzymać pochód Niemców tak samo jak dwa lata później w Rosji, Po za tym, Wermacht musiał zacząć przerzucać jednostki na zachód, gdzie można się było spodziewać Ofensywy Francuskiej.

Okrutny los czekał mieszkańców zamieszkałych na terenach zajętych przez Rosjan, inteligencja była zabijana albo wywożona w głąb Rosji, pozamykano szkoły i uniwersytety, ciemiężenie było tak wielkie, że wkraczających za dwa lata Niemców witano jak wyzwolicieli
Przygotowane przez: Przemek
2005-11-18 15:39:05