Wiwat Maj, 3 Maj !!!

3 maja 1791 roku została uchwalona Ustawa Rządowa.Pierwsza Konstytucją w Europie, a druga na świecie.Było to bez wątpienie jedno z najważniejszych wydarzen w dziejach naszego Kraju!  Konstytucja majowa gwarantowała tolerancje religijna, chłopi zostali wzięci pod ochronę panstwa, wprowadzono dwuizbowy sejm, władzę wykonawczą król oraz Straż Praw, zniesiono także liberum weto i wolną elekcję. Sejm konstytucyjny miał zbierać się co 25 lat, normalne obrady sejmu miały odbywać się co dwa lata, jednak sejm by zawsze gotowy, czyli w każdej chwili może być zwołany.
Przygotowane przez: Przemek
2006-05-03 07:33:24