Dymisja Wernera von Fritscha

Werner von Fritsch urodził się 4 sierpnia 1880 roku na zamku Benrath w okolicach Dusseldorfu. Swoją karierę rozpoczyna w wieku 18 lat, kiedy to w roku 1898 wstępuje do 12 pułku artylerii polowej Wielkiego Księstwa Hesji w Darmstadcie. Podczas swej służby wyróżniał się i był lubiany przez przełożonych, przez co 27 stycznia1899 otrzymuje stopien podporucznika. Jego najbliższym przyjacielem był Georg von Kichler. W późniejszym okresie Fritsch zdaje egzamin do Akademii Wojskowej w Berlinie. Uczęszcza do niej od roku 1908.Kiedy ją zakonczył (kwiecien 1910 roku) już jako porucznik został odkomenderowany do Wielkiego Sztabu Generalnego. Już w kwietniu 1913 roku trafia do II Oddziału Historii Wojskowości zaś w marcu 1914 roku zostaje przeniesiony do Oddziału Rozwinięcia Operacyjnego Sztabu Generalnego. W okresie pierwszej wojny światowej był przez długi czas pierwszym oficerem sztabowym 1. Dywizji Gwardii. Po wojnie Najwyższe Dowództwo Wojsk Lądowych utworzyło Dowództwo Armii Obrony Kraju Wschód, które siedzibę swą miało w Bartoszycach.Później Fritsch już jako doświadczony człowiek 1 lutego 1934 roku zostaje naczelnym dowódcą armii niemieckiej.Kiedy Hitler postanowił już zdymisjonować Blomberga zaczęło się przepychanie na stanowisko jago zastępcy. Kandydatami byli Hermann Göring i Fritsch. Dla Fritscha o to stanowisko ubiegał się Hossbach.Hitler wyciągnął z akt jakiś dokument, który podobno istniał od jakiegoś czasu, który Fritschowi udowadniał wykroczenia natury homoseksualnej. Argumentował to w ten sposób, że jeśli Blomberg tak się pomylił w wyborze żony to jest zmuszony sprawdzić te informacje.Mogłyby okazać się prawdą.Rozmowa Hossbacha z Hitlerem za zamkniętym drzwiami prowadzona była ze zdenerwowaniem. Wieczorem 25 stycznia poinformował on Fritscha o zarzutach przeciw niemu, a rankiem 26 powiadomił Hitlera o swojej rozmowie z Fritschem. Hossbachowi udawało się przekonywać Führera o zajęciu stanowiska Blomberga przez Fritscha. Jednak ciągłe wchodzenie i wychodzenie z apartamentów Hitlera wskazywało, że walka jeszcze trwa. Poza nim Hitlera odwiedzał również Göring, dr Gürtner, (minister sprawiedliwości Rzeszy) Himmler i inni. Ni wskazywało to dobrze dla Fritscha. 26 stycznia został on przesłuchany w apartamentach Hitlera z wysuniętymi oskarżeniami. Fritsch został zdymisjonowany.27 stycznia Hitler rozmawiał także z Blombergiem o sprawie ministerstwa po Fritschu i po nim. Blomberg wywarł na niego silny wpływ. Najpierw proponował Göringa, lecz po negującej odpowiedzi Hitlera zaproponował, aby to on objął to stanowisko. Tak się stało.Podczas tego miesiąca Hitler dostał serię bolesnych ciosów, które poruszyły go najbardziej z całego dowodzenia III Rzeszą. Nawet lot Rudolfa Hessa nie wywołał na nim takiego wstrząsu.Zastępcą Wernera von Fritscha na stanowisku naczelnego dowódcy sił lądowych został Walther von Brauchitsch. Autor : Erwin Rommel
Autor: Filip II
2006-03-09 07:01:56