Protest przeciw nowelizacji chorobowej

Po Nowelizacji ustawy dot. obowiązkowych szczepień, społeczeństwu nie spodobała się intencja autorów zmian.

Celem nowelizacji ustawy na temat szczepień, jest połączenie dotąd istniejących przepisów dotyczących postępowania czasie epidemii i postępowania poza czasem epidemii (czyli z przepisami dotąd ogólnymi). Ponadto, kiedy zajdzie do komplikacji zdrowotnych[1][2] państwo nie będzie za to odpowiadać. Co więcej, do akcji szczepień zaangażowani są nie tylko samorządy - m.in. Bill Gates [3] planuje zaszczepienie świata.

Konkretne działania

Ostry sprzeciw przymusowym szczepieniom, przez ww. powody, spowodowało natychmiastowe działanie Polski:

dotąd jedyna znana petycja jest dostępna pod adresem:Schemat listu do senatorów, rozsyłany wszędzie tam, gdzie głośno o tym się mówi:

„4 lipca Senacka Komisja Zdrowia zajmie się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416). Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci, nadal w wielu miastach są nakładane grzywny przymuszające do szczepienia i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.Ponadto zwracam uwagę na inne istotne i kontrowersyjne zmiany proponowane w projekcie:Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9)Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a)Kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialność za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach.Podpis”

Przypisy

  1. dzieci są zdrowsze - teraz jest to oficjalnie potwierdzone! - YouTUbe
  2. Porównanie zdrowia dzieci szczepionych i nie-szczepionych - id="ref_3">Bill Gates planuje zaszczepienie całego świata -

    Źródła

    • - przymusowi szczepień! piszmy do senatorów - wordpress


    Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:24:05