MFW: Mea culpa

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w opublikowanym raporcie przygotowanym pod przewodnictwem Oliviera Blancharda, głównego ekonomisty MFW przyznaje się do winy, że jego działania naprawcze względem Grecji i innych krajów Unii Europejskiej były błędne.

Amerykański dziennik The Washington Post nazwał raport "niesłychana mea culpa MFW".

Z raportu wynika, że źle oceniono wpływ ostrych cięć budżetowych, wymuszanych na pogrążonych w kryzysie gospodarczym państwach. Programy oszczędnościowe, które fundusz proponował pogrążonym w kryzysie krajom strefy euro, opracowane były na podstawie błędnych założeń, które w efekcie doprowadziły do znaczenie silniejszego załamania gospodarki, niż zakładano. Ponadto nie doszacowano istotnego wpływu bezrobocia na spadek popytu krajowego.

W dwa lata po zastosowaniu programu pomocowego gospodarka Grecji nadal się kurczy, a bezrobocie wynosi około 26 procent (czyli bez pracy pozostaje już prawie 1,3 mln Greków wg eurostatu. Bezrobocie w Grecji potroiło się od września 2009). Grecja otrzymała pomoc finansową, jednak nie była ona na tyle duża, by zrekompensować spadek PKB.

Źródła

  • Olivier Blanchard i Daniel Leigh - Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers - - 3 stycznia 2013
  • Howard Schneider - An amazing mea culpa from the IMF’s chief economist on austerity - - 3 stycznia 2013
  • Euro area unemployment rate at 11.8% - eurostat - 8 stycznia 2013


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:24:05