Unia i jej narzędzia finansowe

Flaga Unii Europejskiej
Unia Europejska otrzymała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Pojawiły się głosy, że sławne wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie zastrzeżenia są niesamowicie nie na miejscu, gdyż o dobrej roli tej wspólnoty międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz kontynent generalnie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc małych krajów Bałkan, ale one do Unii nie należą). Oto trzy państwa, które w ciągu dwóch ostatnich stuleci stoczyły między sobą sporo krwawych wojen, zaczęły ze sobą kooperować. Stało się tak z trzech przyczyn.

Primo, administracja wyparła ideologiczne rządy. Teraz w przewadze są technokratyczne rządy. Po drugie, zintegrowanie polityczne zostało poprzedzone przez rozszerzanie współpracy ekonomicznej.

Po trzecie i najważniejsze, uboższe kraje członkowskie są wspierane przez zasobniejszych członków. To bardzo ważne zjawisko, bo gros konfliktów miało źródło w kwestiach ekonomicznych właśnie. To znany fakt, że w mniej zamożnym państwie prościej o eksplozję postaw szowinistycznych i wojennych. A zdewastowana po II Wojnie Światowej Europa groziła wybuchem następnego starcia, bo finanse publiczne krajów były wykończone latami wydatków na broń.

Fundusze Unijne posiadają fundamentalną rolę w wyrównywaniu nierówności pomiędzy państwami członkowskimi. Składają się z 3 odrębnych funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to generalnie 10 procent wydatków budżetu wspólnoty UE. Dokłada do wielu projektów, które może zaprezentować rząd centralny, |samorząd terytorialny bądź inne instytucje władzy.

Polecamy też

Najciekawsze przyjęcia z showmanem

Praca zespołowa
Przygotowane przez: Steven Vance
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
W dzisiejszych realiach polska coraz bardziej przypomina kraje zachodnie, które to przecież do niedawna były dla nas niedoścignionym marzeniem o wygodnym życiu. Współcześnie, dzięki optymalnej sytuacji ekonomicznej, kraj ma się doskonale przez co obywatelom żyje się łatwiej.


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspiera wiele gałęzi rozwoju. Do zakresu jego działania należy m.in.: gospodarka przestrzenna, rozwój techniczny i badania naukowe.

FS to instrument finansowy, który wspiera kraje, które niedawno przystąpiły do wspólnoty, aby Produkt Krajowy Brutto zrównał się ze średnią ogólną. Z naszego podwórka: Polska otrzymała podczas 3 lat od dnia akcesu ponad cztery miliardy euro.
Przygotowane przez: B.S.
2012-11-19 14:59:11