Zmarł ks. prof. Lucjan Balter SAC

W nocy 16 lutego 2010 w Ołtarzewie zmarł nagle ks. Lucjan Balter pallotyn, profesor teologii.

Lucjan Napoleon Balter urodził się w 1936 roku w Wilnie. W 1959 jako pallotyn przyjął święcenia kapłańskie. Doktorat teologii obronił na KUL w 1969, a habilitował się na Akademii Teologii Katolickiej w 1979. Tytuł profesora uzyskał w 1991. Był znawcą teologii dogmatycznej, specjalistą z zakresu eschatologii, eklezjologii, mariologii i józefologii. Był redaktorem naczelnym polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego "COMMUNIO". W latach 1973 – 2007 był związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wielokrotnie wybierany na prodziekana Wydziału Teologicznego. Jednocześnie wykładał w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie oraz w tamtejszym Instytucie Teologii Apostolstwa.

Pogrzeb ks. Baltera odbędzie się w poniedziałek 22 lutego o godzinie 11.00 w kościele seminaryjnym pw. Królowej Apostołów w Ołtarzewie (Ożarowie Mazowieckim).

Źródła

  • Sekretariat Zarządu Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie - ŚP. KS. PROF. LUCJAN BALTER SAC - - 16 lutego 2010
  • Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Zmarł ks. prof. zw. dr hab Lucjan Balter SAC - UKSW - 16 lutego 2010


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:23:05