Hitler "Mein Kampf"

1.Propaganda hitlerowskal..na psychikę mas działa tylko to, co mocne i bezkompromisowe... Masom bardziej odpowiada władca niż petent, a większe wewnętrzne zadowolenie daje im nauka, która nie znosi rywala, niż przyznanie liberalnej wolności. Nie wiedzą, co z nią robić, i dlatego gotowe są przypuszczać, że zostały opuszczone. Natomiast prawie nie wstydzą się, gdy się je terroryzuje intelektualnie, i niemal nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich ludzka wolność jest bezwstydnie nadużywana... Zrozumiałem więc, że fizyczny terror ma znaczenie zarówno wobec mas, Jak i wobec jednostki... bo sukcesy, jakie się w ten sposób osiąga, są przez zwolenników przyjmowane za tryumfalną oznakę słuszności ich własnej sprawy, podczas gdy zwyciężeni oponenci bardzo często tracą wiarę w skuteczność dalszego oporu.lPonieważ masy mają tylko słabą znajomość abstrakcyjnych idei, przeto ich reakcja wypływa raczej z domeny uczuć, gdzie tkwią korzenie pozytywnej czy negatywnej ich postawy...Zawsze trudniej jest walczyć z wiarą niż z wiedzą. Siłą napędową prawie wszystkich wielkich rewolucji na kuli ziemskiej nigdy nie było jakieś naukowe poznanie, które opanowało masy, ale zawsze fanatyzm, który je natchnął, i często pewnego rodzaju histeria pchająca je do czynu..l „Możliwości percepcji mas są bardzo ograniczone, a ich zdolność rozumienia - słaba. Z drugiej strony masy szybko zapominają. Każda skuteczna propaganda powinna zatem ograniczać się do paru rzeczy niezbędnych i musi być wyrażona w kilku stereotypowych frazesach". "Kiedy się 'kłamie, kłamstwo musi być wielkie. Tak robią Żydzi stosując się do zasady: Prawdą jest, że w wielkim kłamstwie zawsze jest pewien element wiarygodności.2.Poglądy społeczne HitleralIdea walki jest tak stara jak samo życie, bo życie można zachować tylko dlatego, że jakaś inna żywa istota ginie w walce... W tej walce zwycięża silniejszy i bardziej dzielny, gdy mniej dzielny i słabszy przegrywa. Walka jest ojcem wszystkiego... Człowiek utrzymuje się przy życiu lub broni się przed zwierzęcym światem nie dzięki humanitarnym zasadom, lecz jedynie dzięki najbardziej brutalnej walce... Jeżeli nie będziemy walczyli o życie, nigdy nie wygramy o nie walki.l „Człowiek osiągnął wielkość dzięki walce. Wszystko, do czego człowiek doszedł, zawdzięcza swojej oryginalności plus brutalność... Całe życie związane jest z trzema założeniami: walka jest źródłem wszystkiego, krew stanowi o cnocie, wodzostwo Jest najważniejsze i decydujące. Cała praca przyrody to gigantyczna walka siły ze słabością - odwieczne zwycięstwo silnego nad słabym. Gdyby tak nie było, cała przyroda by skarlała. Panstwa, które wzdragają się przed tym elementarnym prawem, chylą się ku upadkowi. Z tego wynikało, że „przez wszystkie wieki siła i władza były determinującymi czynnikami... Tylko siła rządzi. Siła jest pierwszym prawem". Siła była czymś więcej niż decydującym czynnikiem w każdej sytuacji, tylko ona była prawem3.Hitler o swojej klęscelJeżeli przegramy wojnę, naród (niemiecki) musi zginąć. Przeznaczenia nie da się uniknąć. Nie ma się co zastanawiać nad podstawami najbardziej prymitywnej egzystencji. Przeciwnie, lepiej zniszczyć nawet te podstawy, i to zniszczyć własnymi rękami. Naród okazał się słaby, a przyszłość należy do silniejszego wschodniego narodu. Poza tym ci, którzy pozostaną po wojnie, przedstawiają małą wartość; wartościowi bowiem wyginęli.
Przygotowane przez: Przemek
2005-11-22 07:11:17