Nowelizacja ustawy zakaźnej w Polsce

15 czerwca Sejm uchwalił ustawę, dotyczącą chorób zakaźnych która wg twórców polega na "zwiększeniu skuteczności działań przeciwepidemicznych i wprowadzenie rozwiązań pozwalających szybciej reagować na zagrożenia[1]".

Przeprowadznie nowelizacji

Głosowanie wyglądało następująco:
 • Głosowało - 403
  • za - 402
  • przeciw - 1
  • wstrzymało się - 0
 • Nie głosowało - 57

Nowelizacja

Obowiązkowe szczepienia dla wszystkich obywateli

„Art. 5. 1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;
2) poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych.”
Aktualny:
„“Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:
1) poddawania się:
a) zabiegom sanitarnym,
b) szczepieniom ochronnym”.”

Zmiana definicji choroby zakaźnej

„3) choroby zakaźne – choroby, które zostały wywołane przez biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób zerzenia się stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego.”
Aktualna:
„3) choroba zakaźna – choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy.”

Przypisy

 1. Sanepid szybciej przerwie epidemię -

  Źródła

  • Przymusowe szczepienia w Polsce - To już realia - Acontario - 2 lipca 2012
  • Sejm - - - -

   Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:23:06