Przesilenie zimowe i nowa era

Dziś w piątek 21.12.2012 o godznie 12:12 rozpoczęła się kalendarzowa zima, a Słońce wstąpiło w znak koziorożca.

W dniu dzisiejszym Słońce wzeszło o godzinie 7:43, a zaszło o 15:25, więc dzień trwał tylko 7 godzin i 42 minuty – najkrócej w roku! Od jutra dzień będzie się wydłużał o 2-3 minuty. Przesilenie zimowe oznacza moment najdłuższej nocy i najkrótszego dnia.

Przesilenie zimowe w tym roku wiąże sie z „końcem świata”, jednak dawniej oznaczało początek czyli narodziny Słońca. Każdy dzień od przesilenia stawał się dłuższy, zwyciężało światło, a więc życie. Od przesilenia to światło zwyciężało nad ciemnością. Zaczynało przybywać dnia, a ubywać nocy. Przesilenie było więc końcem pewnego cyklu.

(21 marca 2009). Na schodach piramidy widać obraz węża z pióropuszem – Kukulkan – pierzastego węża, który wydawać by się mogło schodzi z piramidy na Ziemię. Na górze piramidy widoczna Świątynia Kukulcana w Chichen Itza.]]

Majowie również wyznaczyli dzień przesilenia zimowego na koniec, przez wielu interpretowany jako koniec świata, jednak chodzi tu o koniec pewnej epoki tzw. Epoki Ryb (lub też ery Ryb). Majowie przewidzieli koniec tej epoki. Era Ryb dobiegła końca, a zaczęła się era Wodnika. Według astrologów ery te mają związek z duchowym rozwojem ludzkości. Dzień 21.12.2012 wyznacza jednak również początek kolejnej ery. Oznacza to zakończenie pewnego etapu ewolucji świadomości ludzkości i jej specyficznego sposobu funkcjonowania.

Starożytni Majowie ponad 2000 lat temu stworzyli bardzo rozwiniętą cywilizację na terenach Ameryki Środkowej. Kalendarz Majów składał się z dwóch równoległych cyklów. Haab to kalendarz słoneczny, który liczył 18 miesięcy po 20 dni i pięć dodatkowych dni uznawanych za pechowe. Razem 365 dni. Drugi to tzolkin, który liczył 20 miesięcy po 13 dni, czyli 260 dni. Krąg kalendarza następował co 18 tys. 980 dni, czyli co 52 haaby po 365 dni i po 73 tzolkinach po 260 dni. Dodawano wówczas 13 dni dla uzupełnienia lat przestępnych, a w tym czasie urządzano wielkie święto. Oczekiwano powrotu Pierzastego Węża. Był to bóg, który kiedyś nauczał ludzi, przekazał wiedzę o kalendarzu oraz niebie i świecie podziemnym. Co 52 lata oczekiwano na jego powrót.

Oprócz przesilenia zimowego dzisiaj miało miejsce jeszcze jedno zdarzenie astronomiczne. Około godziny 12:12 czasu uniwersalnego, w astronomii zakończył się tzw. rok platoński, który wynosi ok 26.000 lat. Słońce osiągnęło punkt przecięcia ekliptyki.

Ziemia, Słońce i cały Układ Słoneczny przemieszczają się po Drodze Mlecznej, 21 grudnia planety Układu Słonecznego przekroczyły płaszczyznę galaktycznego równika, co oznacza że rozpoczęła się era Wodnika.

Źródła

  • Jan Kowalski - Tytuł artykułu - Magazyn Polski - 21 grudnia 2012


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-12-21 00:00:00