Kandydaci na prezydenta RP w wyborach 2010, a kwestie praw LGBT

Polskie media głównego nurtu oraz te związane ze środowiskiem gejów, lesbijek, osób bi- i transseksualnych publikują zestawienia dotyczące poglądów kandydatów na kwestie związane z prawami osób które reprezentują i postulatami równouprawnienia. Pojawiają się w nich również przedwyborcze komentarze do postaci polityków oraz informacje o inicjatywach organizacji pozarządowych.

Pytania do kandydatów

Dziennikarze zadali kandydatom dwa pytania, kluczowe dla LGBT.

„Czy powinno się zalegalizować związki homoseksualne?”

[[w
Marek Jurek|Marek Jurek]] –
[[w
Bronisław Komorowski|Bronisław Komorowski]] –
[[w
Andrzej Lepper|Andrzej Lepper]] –
[[w
Grzegorz Napieralski|Grzegorz Napieralski]] –
[[w
Waldemar Pawlak|Waldemar Pawlak]] –

„Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo adopcji dzieci?”

Marek Jurek – NIE
Jarosław Kaczyński – NIE
Bronisław Komorowski – NIE
Janusz Korwin-Mikke – NIE
Andrzej Lepper – NIE
Kornel Morawiecki – NIE
Grzegorz Napieralski – NIE
Andrzej Olechowski – NIE
Waldemar Pawlak – NIE
Bogusław Ziętek – TAK

Komentarze redakcyjne

publikowała artykuł Krzysztofa Tomasika, który podsumowując pisze — Kandydat poważnie traktujący społeczność LGBT i jej problemy wciąż jest w wyborach wielkim nieobecnym. (...) Nic nie dzieje się jednak przypadkiem. Geje i lesbijki w niewielkim stopniu interesują się wyborami, ale kandydaci na prezydenta także nie mają wiele do zaproponowania osobom, dla których znaczenie mają takie kwestie jak świeckość państwa, prawa kobiet czy osób homoseksualnych. W ogóle obserwując kampanię można odnieść wrażenie, że wszystko już zostało ustalone, a hegemonia prawicy jest niepodważalna.

Magazyn „Replika” pytał z kolei przedstawicieli organizacji i portali LGBT o opinię:
Okazało się, że wobec braku osoby wartej zdecydowanego poparcia, strategie „radzenia” sobie z wyborami są bardzo różne. Jedynie Tomasz Szypuła (KPH) napisał, kogo poprze w wyborach (Grzegorza Napieralskiego). Natomiast Adam Ostolski wskazał, na kogo przede wszystkim nie należy głosować: „Najgorszym kandydatem dla LGBT jest Komorowski”. Radek Oliwa z Innej Strony zaproponował skreślenie wszystkich kandydatów i dopisanie do listy własnego faworyta/tki, w jego przypadku będzie to Magdalena Środa. Przekornej odpowiedzi udzieliła także Dagmara Molga (kobiety-kobietom): „najlepszym wyborem dla środowiska homoseksualnego byłby wybór na prezydenta Jarosława Kaczyńskiego. Wróciłby strach i zagrożenie, przeciw któremu można by walczyć!”

Komentujący powyższe wypowiedzi Krzysztof Tomasik nadmienił — Bez względu na to, którą strategię postępowania przy urnie wyborczej wybierzemy, warto zrobić to świadomie. Trzeba mieć także świadomość rzeczywistości, którą obecnie mamy. Ta rzeczywistość to rządy Platformy Obywatelskiej, której symbolem podejścia do spraw LGBT jest Elżbieta Radziszewska wielokrotnie wypowiadająca się przeciwko legalizacji związków jednopłciowych.

Inicjatywa NGO-sów

Koalicja organizacji pozarządowych reprezentujących LGBT (Trans-Fuzja, KPH, Pracownia Różnorodności, Otwarte Forum oraz stowarzyszenia Lambda z Bydgoszczy, Warszawy i Zielonej Góry) skierowała w imieniu środowiska list do wszystkich kandydatów dopytując się o konkretne rozwiązania prawne. Zadano kandydatom szczególowe pytania:
 1. Czy podpisałby Pan ustawę o rejestrowanych związkach partnerskich osób różnej i tej samej płci, nie będących małżeństwami?
 2. Czy podpisałby Pan nowelizację Konstytucji RP oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umożliwiającą zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci?
 3. Czy podpisałby Pan nowelizację Kodeksu karnego rozszerzającą katalog przesłanek ochrony przed przestępstwami z nienawiści, tak, aby obejmował on płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność?
 4. Czy podpisałby Pan ustawę o korekcie płci biologicznej osób transseksualnych do ich płci psychicznej, upraszczającą procedurę zmiany aktu urodzenia, wymiany dokumentów tożsamości oraz przewidującą, że korekta płci biologicznej jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia?
 5. Czy podpisałby Pan ustawę wprowadzającą zakaz dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność (m.in. w zakresie zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, dostępu do usług i towarów oraz najmu lokali), do czego zobowiązuje Polskę członkostwo w Unii Europejskiej?
 6. Czy – Pana zdaniem – władze polskie powinny aktywniej przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową?
Odpowiedzi zostaną opublikowane opublikowała wyniki sondy przeprowadzonej przez redakcję, w której zdecydowanym zwycięzcą został Grzegorz Napieralski. Drugą pozycję zajął Bronisław Komorowski osiągając jednak zaledwie 20% głosów oddanych na faworyta. Jako trzeci uplasował się Andrzej Olechowski.


ImageSize = width:auto height:200 barincrement:40
PlotArea = left:70 right:40 top:20 bottom:20
TimeAxis = orientation:vertical
AlignBars = justify
Colors =
 id:kol1 value:green
 id:gray1 value:gray(0.9)
 id:gray2 value:gray(0.7)
DateFormat = yyyy
Period = from:0 till:75
ScaleMajor = unit:year increment:10 start:0 gridcolor:gray1
PlotData =
 bar:1 width:1 color:kol1 from:0 till:0 width:25
 bar:2 width:1 color:kol1 from:0 till:2 width:25
 bar:3 width:1 color:kol1 from:0 till:14 width:25
 bar:4 width:1 color:kol1 from:0 till:2 width:25
 bar:5 width:1 color:kol1 from:0 till:0 width:25
 bar:6 width:1 color:kol1 from:0 till:0 width:25
 bar:7 width:1 color:kol1 from:0 till:69 width:25
 bar:8 width:1 color:kol1 from:0 till:5 width:25
 bar:9 width:1 color:kol1 from:0 till:1 width:25
 bar:10 width:1 color:kol1 from:0 till:2 width:25


 1. Marek Jurek 0
 2. Jarosław Kaczyński 2
 3. Bronisław Komorowski 14
 4. Janusz Korwin-Mikke 2
 5. Andrzej Lepper 0
 6. Kornel Morawiecki 0
 7. Grzegorz Napieralski 69
 8. Andrzej Olechowski 5
 9. Waldemar Pawlak 1
 10. Bogusław Ziętek 2


Zobacz też

 • Napieralski wygrywa w pierwszej turze – sondaż przedwyborczy w internetowym serwisie LGBT

Źródła

 • Krzysztof Tomasik - Wybory 2010: wielki nieobecny – wielka nieobecna - - 1 czerwca 2010 r.
 • Prawa homoseksualistów. Większość kandydatów mówi "nie" małżeństwom homoseksualnym - - 31 maja 2010 r.
 • Polskie organizacje LGBTQ „odpytują” kandydatów na Prezydenta - Kampania Przeciw Homofobii - dostęp 2 czerwca 2010 r.


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2019-02-01 07:18:02