Sondaż: korupcja w życiu Polaków

Jak poinformowała Rzeczpospolita, powołując się na kwietniowe badania CBOS, co dziesiąty Polak przyznaje się do wręczania łapówek. Liczba ta zmalała, gdyż trzy lata temu mówiła o tym co siódma osoba. Wg badań polityka, zdrowie i wymiar sprawiedliwości są najbardziej podatne na korupcję.

Za najbardziej skorumpowane dziedziny życia Polacy uznali politykę i służbę zdrowia (55 i 54%). Następne w kolejności są sądy i prokuratury (29%). Według respondentów policja nie jest w tak znacznym stopniu dotknięta tym problemem, gdyż tylko 16% wskazało ją jako organizację skorumpowaną.

Natomiast antykorupcyjne działania rządu przez 42% badanych zostały uznane za złe, w tym na odpowiedź „raczej źle” zdecydowało się 35% ankietowanych, a „zdecydowanie źle” - 7%. Antykorupcyjne postępowanie rządu dobrze oceniło 39%, z czego „raczej dobrze” 38% pytanych, zaś „zdecydowanie dobrze” 1%. Prawie co piąty ankietowany (19%) nie miał zdania w tej kwestii.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Korupcja w życiu Polaków


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2009-05-23 00:00:00