Projekt spółki PGE EJ1

Już od lat prowadzone są w naszym kraju projekty, równolegle po stronie administracji państwowej, jak również przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA, których celem jest rozwój rodzimej energetyki jądrowej.

PGE EJ 1
Przygotowane przez: PGE EJ 1
Podpatrzone na: http://www.pgeej1.pl/

Realizowane projekty są rezultatem gruntownych analiz i uwzględniają obecne trendy polityki energetycznej w Europie, w tym wynikające z niej uwarunkowania odnoszące się do ochrony środowiska. Jednym z najbardziej rozwojowych/pożądanych źródeł energii jest energetyka jądrowa, która oprócz braku uwalniania CO2 gwarantuje również niezależność od typowych kierunków uzyskiwania surowców energetycznych.

Rola PGE w projekcie
Decydującym momentem tych przedsięwzięć było przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały z datą 13 stycznia 2009 r., dotyczącej działań podejmowanych na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. Na mocy tych zapisów Minister Skarbu został zobligowany do podjecie współpracy PGE Polska Grupa Energetyczna SA z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej w zaprojektowaniu i wdrożeniu Programu polskiej energetyki jądrowej. Zbliżone odniesienia do roli PGE w programie zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów datowane na 12.05.2009r., powołujące Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

O przekazaniu PGE misji rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zdecydowało doświadczenie w realizacji dużych programów inwestycyjnych oraz stabilna pozycja ekonomiczna i potencjał finansowy Grupy Kapitałowej PGE.

Elektrownia jądrowa w Polsce
Plany PGE w obszarze rozwoju energetyki jądrowej zakładają powstanie 2 elektrowni jądrowych o mocy na poziomie trzech tys. MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem działań pierwszy blok ma zostać ukończony do końca 2020 roku.

***
Artykuł pochodzi z Projekt energetyki jądrowej w GK PGE.
Podpatrzone na: PGE EJ 1
2012-01-13 12:19:06