XV Warszawski Festiwal Nauki: dzień czwarty

Trwa XV Warszawski Festiwal Nauki, który zapowiadaliśmy. W czwartym dniu, w poniedziałek 19 września 2011, miały się odbyć, między innymi prezentacje: „Czy język tworzy rzeczywistość? O językowym obrazie rzeczywistości polityków i jego uwarunkowaniach” (nie odbył się) oraz „Jak to jest być nietoperzem? Czy możemy poznać naturę umysłów zwierząt”

O 15:30 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej miał się rozpoczął się wykład pod tytułem „Czy język tworzy rzeczywistość? O językowym obrazie rzeczywistości polityków i jego uwarunkowaniach” autorstwa dr Krzysztofa Cebula. Goście czekali do 16:00 kiedy pracownik poinformował że wykład się nie odbędzie z przyczyn osobistych.

O 19:00 w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej prof. dr hab. Wojciech Pisula wygłosił wykład pod tytułem „Jak to jest być nietoperzem? Czy możemy poznać naturę umysłów zwierząt”. Słuchacze mogli dowiedzieć się jakie zdolności poznawcze wykazują inne zwierzęta, dlaczego nie należy ich antropomorfizować i jak bardzo są świadome. Po wykładzie słuchacze chętnie zadawali pytania. Nietoperze w zasadzie zostały pominięte.

Źródła

  • Czy język tworzy rzeczywistość? O językowym obrazie rzeczywistości polityków i jego uwarunkowaniach - Program Festiwalu Nauki
  • ak to jest być nietoperzem? Czy możemy poznać naturę umysłów zwierząt? - Program Festiwalu Nauki


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2011-09-20 00:00:00