Rewolucja Rosyjska

Rewolucja
Podczas pierwszej wojny światowej Rosja prowadziła wojnę po stronie Ententy, jednak klęski na froncie, oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza spowodowały upadek pozycji Caratu w Rosji.

W dniach 8-15 marca 1917 roku, miała miejsce rewolucja lutowa (W Rosji obowiązywał kalendarz Juliański), której przewodniczył konstytucyjny Demokrata Alexander Kieleński, nie zdecydował się jednak wycofać Rosji z Ententy i jednostronnie podpisać pokój z Niemcami. Zlikwidował natomiast cenzurę, karę śmierci oraz policję polityczną. Nie poprawiło to sytuacji, ale ułatwiło działanie konspiratora. Kontrolę nad Rosją zaczęły przejmować "rady deputowanych rolniczych" oraz "rady deputowanych żołnierskich" kontrolowane przez partie socjalistyczne Mienszewików i Bolszewików.

16 lipca powrócił z emigracji Włodzimierz Lenin, przejął władzę nad Bolszewikami, przyłączyli się też do niego niezależni socjaliści pod wodzą Trockiego. Ożywiło to akcje Bolszewików, występowali oni z hasłami antyrządowymi i antywojennymi. Z tego powodu byli wspierani finansowo przez Niemcy. Narastanie nastrojów antywojennych przesądziło sprawę i 23 października rozpoczęto Rewolucję, która przeszła do historii jako Październikowa. Rząd tymczasowy 6 listopada do Petersburga ściąga wojsko oraz zamyka bolszewickie gazety, jednak Czerwona gwardia, wspierana przez marynarzy i zbuntowanych żołnierzy szybko zajęła strategiczne punkty miasta, już następnego dnia cala stolica po za Pałacem Zimowym znalazła się w rękach powstańców. Aleksander Kierenski, zdecydował się uciekać ze stolicy, a obradujący w tym czasie "Drugi Zjazd Deputowanych Robotniczych i Żołnierskich" ogłosił, że władze w Rosji przejmuje "Tymczasowy Rząd Robotniczo Chłopski", natomiast przywódcą został ogłoszony Włodzimierz Lenin.

mapa
Uchwalony został przygotowany przez Lenina "Dekret o Ziemi" - mówiący o przejmowaniu i socjalizacji ziemi, i rozdzielaniu jej miedzy chłopów. Wojna domowa szla po myśli komunistów. W niedługim czasie, kontrolowali większość miast Rosji, a dowódcą bolszewickich wojsk został, sierżant Nikolaj Krylenko. Rewolucja w Rosji całkowicie zmieniła ten kraj. Zwykli ludzie mający dość ucisku ze strony, Cara, Szlachty, i Bogatych, zerwali się do walki o swoje prawa. Początkowo wydawało się że następuje zmiana na dobry system, jednak ludzie u władzy bardzo szybko zapragnęli większej władzy zmuszając lud do życia w retorze i kulcie jednostki.
Przygotowane przez: Michał
2005-11-19 18:08:29