Mieszko I

Dane personalne:Imię: Mieszko IDane rodziców: ojciec Siemomysł - władca Polan; matka NNRodzenstwo: brat Czcibor, jeden z głównych dowódców w bitwie pod CedyniąData urodzenia: ok. 935Stan cywilny: żonaty i to dwukrotnieDobrawa – pierwsza żona, córka Bolesława I księcia czeskiego Oda – druga żona, córka Dytryka, margrabiego Marchii PółnocnejPotomstwo: Bolesław(z pierwszego małżenstwa); Świętosława – Sygryda, Mieszko,  Świętopełk i Lambert;Stanowisko: pierwszy książę polski z dynastii PiastówData śmierci: 992Najważniejsze osiągnięcia: chrzest polski w 966r.Wygląd Mieszka(na podstawie „Pocztu królów i książąt polskich” Jana Matejki):
Mieszko na szkicu Jana Matejki jawi się jako czarnooki władca, który w dumnej pozie patrzy na nieosiągalny dla odbiorcy punkt. Szymon Kobylinski tak opisał władcę z portretu Matejki: „ ..zaskoczeniem jest ukazanie pierwszego historycznego Piasta wbrew sielskiemu kanonowi(acz kanon ten jawi się przy Chrobrym, Krzywoustym czy Łokietku), a więc wcale nie jako przetowłosego kmiecia z konopnym, poczciwym wąsem, dobrodusznego Kołodzieja... Przeciwnie, książę jawi się(..)jako Cygan, kudłaty i brutalny zawadiaka, o dziwnie – tu znowu niespodzianka – groźnym i przenikliwym spojrzeniu.” Przedstawione uwagi są słuszne. Matejko ukazał Mieszka jako władcę z długimi włosami i brodą, który ubrany w płaszcz, dzierży w prawej ręce miecz, a lewej krzyż. Zarówno krzyż jak i płaszcz są bogato zdobione. Również na jego diademie zauważamy cenne klejnoty. Rysy twarzy i poza w jakiej znajduje się książę sprawiają, iż w naszej wyobraźni powstaje obraz władcy stanowczego i nieustępliwego. Owe cechy podkreśla miecz, który trzyma władca. Jest on postawiony na sztorc, wsparty o kamienny mur. Przypomina o podbojach i osiągnięciach, jakich dokonał pierwszy piastowski książę.Dlaczego Mieszko I?Również przy okazji ustalen dotyczących pochodzenia imienia pierwszego władcy polskiego stawia się wiele hipotez. Przypuszcza się, iż imię jest zdrobnieniem Mścisława albo Miesława. Mieszko może pochodzić od przezwiska np. miecha lub mieszka. Z kolei liczebnik określa fakt, że po Mieszku byli następni władcy o tym samym imieniu, a także określa władcę jako pierwszego księcia panstwa polskiego.Trochę informacji o przodkach władcy... Już od najmłodszych lat rodzice uczą nas legend o Popielu , zjedzonym przez myszy czy o Piaście, który za swą gościnność został wynagrodzony przez anioły.  Jednak nie każdy wie, że Popiel swój pierwowzór zawdzięcza arcybiskupowi Hattonowi(zjedzony przez myszy), a historia o  Popielu jest podobna do francuskiej legendy o św. Germanie. Jako jedyny, Gall Anonim opisał przodków Mieszka I. W swej relacji przekazał dane na temat Siemowita(pierwszy książę). Lestka i Siemomysła. Z jego kroniki wyczytamy również infomacje na temat ślepoty Mieszka, który podobno odzyskał wzrok podczas postrzyżyn, czyli w wieku 7 lat! Przez wiele lat historycy zaprzeczali relacji przedstawionej przez Anonima. Uparcie twierdzili, iż przekazy ustne nie mogły przetrwać aż do czasów, gdy Gall spisywał kronikę. Powoływali się na opisane wcześniej pierwowzory legend, a także twierdzili, że Mieszko był Normaninem(wskazywać na to miało imię Dagome, pojawiające się w dokumencie Dagome iudex) i prowadził politykę ekspansji. Właśnie z tego powodu książę miał założyć panstwo w rejonach Odry i Wisły. Ta teoria była szczególnie rozpowszechniona w okresie II wojny światowej. Świadczyła „ o braku panstwowotwórczych zdolności wśród Słowian oraz o specjalnych w tym względzie talentach Germanów”. Jednak przedstawiona hipoteza szybko została uznana za błędną. Część historyków nadal wierzyła w autentyczność istnienia przodków Mieszka. Jako jeden argument posłużył fakt, że Gall Anonim czerpał informacje z zaginionych „Żywotów św. Wojciecha”. Również przeprowadzone badania udowodniły, iż tradycja ustna może przetrwać nawet kilka wieków. Tak więc teza o przekazach ustnych wróciła do łask. Dziś wiemy, że Polska określana była jako Sclavinia, a w czasach Lestka poddani nazywani byli Lestkowicami. Wiadomo, iż pierwszym pokonanym przez Polan plemieniem byli Goplanie(stąd legenda o Popielu, który był ich ostatnim władcą). Współcześnie imiona Siemowita, Lestka  i Siemomysła wpajane są dzieciom jako imiona postaci, którzy w znacznej mierze przyczynili się do powstania panstwa polskiego. A my chyba nie wyobrażamy sobie uczyć się historii, która pomija nazwiska tych postaci historycznych.   ... i jego podbojach miłosnych.....Pierwszą żoną Mieszka była Dobrawa, którą poślubił ok. 965roku w nieznanym dla nas miejscu. Właśnie dla  córki Bolesława Srogiego Mieszko odsunął od siebie 7 nałożnic. Z czeską księżniczką władca miał syna Bolesława. Po jej śmierci ożenił się z Odą, córką margrabiego Dytryka z Marchii Północnej - byłą mniszką. Fakt, iż Oda należała do zakonu wywołał protest Stolicy Apostolskiej.... a także coś o prowadzonej polityceTo właśnie w X wieku Mieszko przyjął chrzest, a tym samy sprawił, iż panstwo polskie zaczęło się liczyć na arenie międzynarodowej. Kroniki, które potwierdzają autentyczność istnienia Polski w X wieku:1.      Kronika Kosmasa i Thietmara odnotowują pierwszego władcę polskiego;2.      Gall Anonim opisuje przodków Mieszka;3.      „Żywot św. Metodego” nadmienia o istnieniu plemienia Wiślan;Najważniejszą rolę wśród plemion Słowianskich, zamieszkujących nasze tereny, odgrywali Polanie. Ich plemię otaczały puszcze, dlatego też mogli się lepiej przygotować do ekspansji. Mieszko znany jest z próby podboju terenów w kierunki Odry. Polanom zagrażali również Czesi, którzy podbili Wiślan i Śląsk. W obliczu zagarnięcia przez margrabiego Gero w 963 r Łużyc, a także stworzenia w Magdeburgu  arcybiskupstwa do nawracania Słowian, Mieszko przyjął chrzest z rąk czeskich(966r.). Jego panstwo zaczęło liczyć się na arenie międzynarodowej. Na ziemiach polskich rozpoczął się długotrwały proces chrystanizacji, który wiązał się z powstaniem kościołów i napływem do panstwa polskiego cudzoziemskich duchownych. W 972 roku Mieszko pokonał margrabiego Hodona w bitwie pod Cedynią. A po śmierci Dobrawy zerwał sojusz z Czechami i odebrał im wcześniej zagarnięty Śląsk i Małopolskę. Z kolei w 990 roku Mieszko sporządził Dagome iudex, dokument, w którym oddał Polskę w opiekę papiestwu. Tym sposobem książę przyczynił się do ustabilizowania pozycji swego panstwa. Władca wraz z przodkami, dzięki podbojom stworzyli nowe panstwo, które przetrwało wiele wieków.
Przygotowane przez: Kasia
2006-03-09 07:34:10