1 lipca weszła w życie zmiana rozporządzenia roamingowego

1 lipca wchodzi w życie zmiana rozporządzenia w sprawie roamingu w publicznych sieciach telefonii ruchomej wewnątrz Wspólnoty. Opłaty roamingowe za rozmowy telefoniczne, SMS-y i przesyłanie danych między państwami członkowskimi zostają obniżone. Następne obniżki przewidziane są w 2014 r.

Rozporządzenie zostanie opublikowane 30 czerwca pod numerem 531 w Dzienniku Urzędowym UE seria L, nr 172, s. 10 .

Zobacz też

  • Koniec negocjacji między państwami UE a Parlamentem Europejskim w sprawie cen roamingu za rozmowy telefoniczne, SMS-y i przesyłanie danych, 31 marca 2012
  • Tańszy roaming od 1 lipca, 11 maja 2012

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Zmiana rozporządzenia roamingowego wchodzi w życie


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-07-01 00:00:00