Kampania wrześniowa - Kalendarium

1.IXPoczątek II wojny światowej. O godz. 4:45 wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekraczają granice Polski.Obrona Poczty Polskiej w Gdansku.Bitwa powietrzno-morska w Zatoce Gdanskiej. Początek działan Polskiej Marynarki  Wojennej na Bałtyku.Brygada Pościgowa w czasie walk powietrznych nad rejonem Warszawy  zestrzeliwuje 14 samolotów wroga.Dywizjon polskich niszczycieli (Grom, Błyskawica i Burza) przybywa do Rosyth  (W.B.). Początek działan PMW na Morzu Północnym.Zdrada Polski przez Francję i Anglię, które nie podejmują żadnych działan  wynikających z paktu o wzajemnej pomocy.
1-2.IXArmia "Kraków" toczy bitwę na przygotowanych pozycjach obronnych nad granicą. 
1-3.IXArmia "Modlin" toczy bitwę obronną pod Mławą.Prawoskrzydłowa Grupa Operacyjna "Wschód" armii "Pomorze" walczy nad rzeką  Osą i nad jez. Mełno.Klęska sił lewego skrzydła armii "Pomorze" w Borach Tucholskich.Walki opóźniające armii "Łódź" na przedpolu głównej pozycji obronnej, zakonczone  wycofaniem sie na linie Warty i Widawki. 
       3.IXAnglia, Francja, Australia i Nowa Zelandia wypowiadają wojnę Niemcom.Okrążenie i zniszczenie 7 Dywizji Piechoty z armii "Kraków" pod Janowcem na pd.- wsch. od Częstochowy. Powstaje luka we froncie polskim pomiędzy armiami "Łódź"  i "Kraków".
3-7.IXOdwrót armii "Kraków" za Nidę i Dunajec. 
3-8.IXWycofanie armii "Poznan" z Wielkopolski do rejonu Kłodawy
4-7.IXOdwrót armii "Modlin" na lewy brzeg Wisły. 
4-8.IXOdwrót armii "Pomorze" na Kujawy. 
4-5.IXArmia "Łódź" przegrywa bitwę na Warcie i Widawce. 
4.IXBrygada Bombowa atakuje nieprzyjacielskie wojska pancerne w rejonie  Ciechanowa, Pułtuska, Wielunia, Radomska, Sieradza i Piotrkowa. 
5.IXNiemiecki XVI Korpus Pancerny rozbija 19 Dywizję Piechoty odwodowej armii  "Prusy" i zajmuje Piotrków Trybunalski. Utworzenie armi "Lublin".Walki opóźniające armi "Kraków" na przedpolach Krakowa.Proklamowanie neutralności przez USA. 
6-8.IXNiepowodzenie próby wycofania armi polskich z zachodu na linię środkowej Wisły. 
6.IXNiemiecki XVI KP opanowuje Tomaszów Mazowiecki.Rozbicie grupy północnej armi "Prusy" i przerwanie frontu.Nieudana próba armii "Karpaty" powstrzymania Niemców na Dunajcu i w  Karpatach.      Polskie Naczelne Dowództwo przenosi się do Brześcia nad Bugiem. 
7.IXBrygada Bombowa atakuje nieprzyjacielskie wojska pancerne w rejonach: Stryków, Ozorków, Maków i Różan.Dywizjon polskich niszczycieli działających z baz angielskich podczas patrolowania atakuje niemiecki okręt podwodny na Atlantyku.Kapitulacja obronców Westerplatte.
8.IXDywizje szybkie armii niemieckiej wychodzą na środkowa Wisłę, wyprzedzając cofające się ku tej rzece oddziały armii "Łódź" i "Prusy" i zagrażają odcięciem dróg odwrotu armiom "Pomorze" i "Poznan".Obrona Warszawy odpiera atak niemieckiej 4 Dywizji Pancernej.Armia "Karpaty" opuszcza linię Wisłoka i cofa się za San.Utworzenie armii "Warszawa". Proklamowanie w Warszawie werbunku do ochotniczych formacji robotniczych.
8-9.IXZniszczenie pod Iłżą grupy południowej polskiej armii "Prusy".Walki armii "Kraków" nad dolna Nidą.Niemiecki XIX Korpus Pancerny przerzucony z Pomorza do Prus Wschodnich, przełamuje polską obronę pod Wizną i otwiera sobie drogę w kierunku na Brześć. Niemiecka 3 armia forsuje dolny Bug.
9.IXObrona Warszawy odpiera kolejny atak niemieckiej 4 Dywizji Pancernej.Początek natarcia armii "Poznan" nad Bzurą.Początek organizowania polskich oddziałów we Francji w obozie Coetquidan.
9-10.IXOdwrót sił głównych armii "Kraków" znad Nidy ku przeprawom na Wiśle pod Baranowem.
11.IXWejście do Bitwy nad Bzurą Grupy Operacyjnej gen. Bołtucia, odbicie Łowicza.Sztab Naczelnego Wodza opuszcza Brześć nad Bugiem i udaje się do Włodzimierza Wołynskiego.
11-12.IXPrzeprawa sił głównych armii "Kraków" przez Wisłę pod Baranowem.
12.IXAwangarda niemiecka przez Sambor podchodzi pod Lwów. Początek obrony miasta.
12-14.IXOdwrót sił głównych armii "Kraków" na wschodni brzeg Sanu.
13.IXPod Andrzejowem zostaje rozbita 18 Dywizja Piechoty z Samodzielną Grupą Operacyjną "Narew".
14-20.IXPrzemarsz Wojska Frontu Północnego (utworzony 10-11.IX) z północnej Lubelszczyzny do rejonu na południe od Chełma.
15.IXWycofanie się armii "Warszawa" ze wschodniego brzegu miasta. Niemcy zamykają pierścien wokół stolicy.
15-20.IXWalki oddziałów "Małopolska" pod Jaworowem i w Lasach Janowskich mające na celu przebicie się do Lwowa.
16.IXZmasowane uderzenie lotnictwa niemieckiego na armie "Poznan" i "Pomorze".Oddziały rozpoznawcze niemieckiej 4 armii, nacierającej z Prus Wschodnich i 14 armii - z Małopolski, nawiązują styczność w rejonie Włodawy. Okrążenie wojsk polskich znajdujących się na Lubelszczyźnie.
17.IXDecydujące uderzenie niemieckie nad Bzurą, złamanie zorganizowanego oporu Wojsk Polskich w widłach Wisły i Bzury.Armia Czerwona przekracza granice Polski. Agresja Związku sowieckiego na Polskę.
17-18.IXPrezydent, Rząd, Naczelny Wódz przechodzą do Rumunii gdzie zostają internowani.Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Nieudana próba przebicia się przez pierścien okrążenia północnej grupy armii "Kraków" i części armii armii "Poznan" przebija się przez puszczę kampinoską do Warszawy.
19.IXUpadek ostatnich punktów oporu na Kępie Oksywskiej - śmierć gen. Dąbka. Koniec walk Lądowej Obrony Wybrzeża.
20.IXOkręt podwodny "Wilk" przebija się z Bałtyku do Wielkiej Brytanii.
21-26.IXII Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Niepowodzenie próby przebicia się na południe wojsk Frontu Północnego.
22.IXDowódca obrony Lwowa gen. W.Langer poddaje miasto wojskom radzieckim.
26.IXGarnizon Warszawy odpiera szturm nieprzyjaciela.
27.IXZawieszenie broni w Warszawie.
29.IXKapitulacja Modlina.
2.XKapitulacja Helu.
2-5.XPod Kockiem Grupa Operacyjna "Polesie" stacza ostatnią bitwę wojny obronnej 1939r.
14.XOkręt podwodny "Orzeł" dociera do Wielkiej Brytanii po ucieczce z Talina.
Przygotowane przez: Przemek
2018-07-12 03:58:02