III edycja programu Nowe Interpretacje

Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego ze wskazanych kompozytorów lub kompozytorów wskazanej epoki. W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy prezentują publicznie dzieła polskich kompozytorów wskazanych w danej edycji programu. Nabór trwa do 30 listopada 2012.

III edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Termin nadsyłania zgłoszeń w III edycji programu upływa w dniu 30 listopada 2012 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz w wersji elektronicznej na adres O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2012 r.

Budżet dla III edycji wynosi 100 tys. zł

Osoby odpowiedzialne:
  • Andrzej Kosowski - dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca;
  • Brygida Błaszczyk - specjalista ds. programowych.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu III edycja programu Nowe Interpretacje


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:28:21