11 LISTOPADA - ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI!

11 Listopada  1918 r.Po trzech rozbiorach, po 123 latach niewoli Polska tego dnia odzyskuje NIEPODLEGŁOŚĆ!
„Panstwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski, przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. (...) Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej"   (Józef Piłsudski, z depeszy do czołowych panstw świata (poza Rosją) Niepodległa Polska odrodziła się w listopadzie 1918 roku w ciągu zaledwie trzech tygodni. To niezwykłe tempo zaskoczyło ówczesnych obserwatorów wydarzen politycznych w Polsce i Europie.Dzien 11 listopada był oficjalnym Świętem Narodowym Polski w latach 1937-1939. Po wojnie dopiero w 1989 roku wrócił do kalendarza oficjalnych świąt panstwowych. 
Przygotowane przez: Przemek
2006-11-08 09:00:34