Eurobarometr: Europejczycy uznają energetykę jądrową za bezpieczną

Wyniki najnowszego badania Eurobarometru pokazują, że prawie 2/3 europejczyków uważa, że elektrowni jądrowych można używać w sposób bezpiecznych. Badani wskazują jednak również na potencjalne zagrożenia, jak terroryzm.

Badania opinii publicznej przeprowadzano we wrześniu i październiku 2009, na 26470 osobach z 27 krajów Unii Europejskiej. Wyniki opublikowała Komisja Europejska w postaci 168 stronicowego dokumentu, pt. Europeans and Nuclear Safety.

Energetykę jądrową uznało za bezpieczną 59% ankietowanych. Za największe zagrożenia dla niej wskazali ataki terrorystyczne i problem zagospodarowania odpadów radioaktywnych. Zdecydowana większość, 82%, uznało, że zarządzanie odpadami powinno być regulowane na poziomie Unii.

Badani Europejczycy uznali energię jądrową jako przydatną przy ograniczaniu importu elektryczności, zapewnianiu stabilnych dostaw taniej energii, i ograniczania zmian klimatycznych. Byli jednak bardziej sceptyczny, gdy zapytano ich o pożądany rozwój energetyki jądrowej: 17% ankietowanych oczekuje wzrostu udziału energii jądrowej (w 2006 roku 14%); 39% widziałoby udział energii jądrowej na niezmienionym poziomie (wzrost z 34%); 34% oczekuje spadku ilości energii generowanej przez jądra atomowe (spadek 39%).

Według zebranych opinii, energii jądrowej bardziej przychylni są obywatele krajów, które korzystają z takich źródeł energii. We wszystkich krajach odnotowano liczne głosy o braku wystarczającej ilości informacji o sprawach dotyczących takiej tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania odpadów radioaktywnych i procedur ochrony środowiska. Narzekano też na brak edukacji dzieci o energii jądrowej i związanych z nią spraw.

Jako główne źródło informacji o tematyce nuklearnej badani Europejczycy wskazali telewizję (72%), prasę (40%), i internet (27%). Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Authority) wskazana została jako instytucja o największym zaufaniu w tej dziedzinie. Za nią uplasowali się dziennikarze, a potem organizacje pozarządowe. Warto wspomnieć, że IAEA otrzymała w 2005 roku Pokojową Nagrodę Nobla.

Na koniec kwietnia 2010 roku na świecie pracowało 438 reaktorów jądrowych wytwarzających 2 577 TWh energii elektrycznej, tj. 15% jej światowej produkcji. W trakcie budowy znajdują się 54 reaktory, w tym 23 w Chinach. W fazie planistycznej znajdują się 148 reaktorów, w tym 34 w Chinach, a 6 w Polsce (2 elektrownie po 3 bloki).

Źródła

  • Europeans happy with nuclear plant safety - World Nuclear News - 30 kwietnia 2010
  • World Nuclear Power Reactors & Uranium Requirements - World Nuclear Association - 30 kwietnia 2010


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2010-04-30 00:00:00