Referendum w Siemianowicach Śląskich

Mieszkańcy Siemianowic Śląskich, wzorem bytomian, rozpoczęli starania o odsunięcie od władzy urzędującego prezydenta Jacka Guzego.

Grupę inicjatywną, której pełnomocnikiem został Łukasz Dudek, zarejestrowano 24 lipca, za referendum ws. odwołania prezydenta opowiada się opozycja związana ze Stowarzyszeniem Wolne Siemianowice i Stowarzyszeniem Mieszkańców Siemianowic.

Głównymi argumentami zwolenników są rosnące zadłużenie miasta i pogłębiające się bezrobocie. Zwracają również uwagę na rozrzutność i nietrafione inwestycje prezydenta. Przeciwko referendum są Forum Samorządowe związane z Jackiem Guzym, a także Platforma Obywatelska i Solidarna Polska.

Głos w sprawie zabrali również członkowie lokalnego koła Kongresu Nowej Prawicy, którzy w swoim oświadczeniu piszą:
„Jakkolwiek jednak chcielibyśmy zmian, tak uważamy, iż decyzja o zawiązaniu grupy inicjatywnej została podjęta pochopnie i niejasne są motywy kierujące politykami stojącymi za tą ideą. (...) Osoby zaangażowane w przedsięwzięcie nie przedstawiają spójnej i logicznej wizji przemian. Odnosimy wrażenie, że medialny szum jest dla nich ważniejszy od realnych chęci naprawy miasta.”

Źródła

  • Paweł Szałankiewicz - Siemianowice: Inicjatorzy referendum złożyli dokumenty. Od dziś mogą zbierać podpisy - Nasze Miasto - 24 lipca 2012
  • Paweł Szałankiewicz - Pełnomocnik referendum:Ludzie chcą mieć pracę - Nasze Miasto - 03 sierpnia 2012
  • Grzegorz Jurkiewicz - Gadające głowy, czyli siemianowiccy filozofowie - Jacek Guzy i Forum Samorządowe - 21 czerwca 2012
  • Jakub Nowak - Słów kilka z przewodniczącym RM A. Cebulą - Puls Miasta - - 27 lipca 2012
  • Bartłomiej Wanot - Kongres Nowej Prawicy o referendum ws. odwołania Jacka Guzego - Blog młodego Górnoślązaka ⚒ - 29 lipca 2012


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:26:06