Królowie Polscy

Dynastia PiastówIX wiek – Siemowit IX-X wiek – Lestko (Lestek, Leszek) X wiek – Siemomysł ok. 960-992 – Mieszko I 992-1025 – Bolesław I Chrobry (król 1025) 1025-1031 – Mieszko II Lambert (król 1025-1031) 1031 – Bezprym 1032-1034 – Mieszko II Lambert (ponownie, książę) 1034(?) – 1058 – Kazimierz I Odnowiciel 1058-1079 – Bolesław II Śmiały (król 1076-1079) 1079-1102 – Władysław I Herman 1102-1107 – Zbigniew 1102-1138 – Bolesław III Krzywousty Rozbicie dzielnicowe1138-1146 – Władysław II Wygnaniec (książę zwierzchni) 1146-1173 – Bolesław IV Kędzierzawy (książę zwierzchni) 1173-1177 – Mieszko III Stary (książę zwierzchni) 1177-1194 – Kazimierz II Sprawiedliwy (książę krakowski) 1194-1202 – Leszek Biały (książę krakowski) 1202 – Władysław III Laskonogi 1202-1210 – Leszek Biały (ponownie, książę krakowski) 1210-1211 – Mieszko IV Plątonogi 1211-1227 – Leszek Biały (ponownie) 1227-1229 – Władysław III Laskonogi (ponownie) 1229-1232 – Konrad I Mazowiecki 1232-1238 – Henryk I Brodaty (książę krakowski) 1238-1241 – Henryk II Pobożny (książę krakowski) 1241-1243 – Konrad I Mazowiecki (ponownie, książę krakowski) 1243-1279 – Bolesław V Wstydliwy (książę krakowski) 1279-1288 – Leszek II Czarny 1288-1290 – Henryk IV Probus (książę krakowski) Królowie czescy z dynastii Przemyślidów1291-1305 – Wacław II (król 1300-1305) 1305-1306 – Wacław III (król 1305-1306) Zjednoczona monarchia Piastów1290-1296 – Przemysł II 1306-1333 – Władysław I Łokietek 1333-1370 – Kazimierz III Wielki  Dynastia Andegawenów1370-1382 – Ludwik Węgierski 1384-1399 – Jadwiga z tytułem króla, od 1386 wspólnie z mężem Władysławem Jagiełłą Dynastia Jagiellonów1386-1434 – Władysław II Jagiełło 1434-1444 – Władysław III Warnenczyk 1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellonczyk 1492-1501 – Jan I Olbracht 1501-1506 – Aleksander Jagiellonczyk 1506-1548 – Zygmunt I Stary 1548-1572 – Zygmunt II August (koronowany w 1530) Królowie Elekcyjni1573-1575 – Henryk Walezy 1575-1586 – Anna Jagiellonka od 1576 wspólnie z mężem Stefanem Batorym 1587-1632 – Zygmunt III Waza 1632-1648 – Władysław IV Waza 1648-1668 – Jan II Kazimierz 1669-1673 – Michał Korybut Wiśniowiecki 1674-1696 – Jan III Sobieski 1697-1706 – August II Mocny *1704-1709 – Stanisław Leszczynski 1709-1733 – August II Mocny *1733-1736 – Stanisław Leszczynski 1733-1763 – August III 1764-1795 – Stanisław August Poniatowski * wybrany ponownie
Przygotowane przez: Przemek
2005-11-21 06:27:38