Spotkanie ministrów ESA i UE: wnioski dla Europy

W czwartek 21 października odbyło się spotkanie ministrów krajów UE i specjalistów, poświęcone przyszłej polityce kosmicznej Europy. Konferencja zakończyła się opracowaniem wniosków i zaleceń, które pod uwagę wezmę politycy i naukowcy biorący udział w spotkaniu o polityce kosmicznej, które odbędzie się w Parlamencie Europejskim 26 i 27 października. Spotkanie otworzy przewodniczący parlamentu, Jerzy Buzek.

W drugiej międzynarodowej konferencji eksploracji kosmosu wzięło udział ponad 150 przedstawicieli z 32 krajów, w tym 8 spoza Europy. Byli obecni przedstawiciele niemal wszystkich największych agencji kosmicznych. Obecni byli również członkowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Spotkanie miało miejsce w Palais d'Egmont, siedzibie belgijskiego ministerstwa spraw zagranicznych, jako że obecnie Belgia sprawuje przewodnictwo Unii Europejskiej.

Uczestnicy jednogłośnie uznali, że konieczne jest bezzwłoczne podjęcie kroków mających zapewnić Europie znaczącą rolę w przyszłej eksploracji przestrzeni kosmicznej. Podobnie jak w Traktacie Lizbońskim, uznano, że przestrzeń kosmiczna jest motorem innowacji, rozwoju nowych technologii i odkryć naukowych, ale jednocześnie globalnym celem politycznym.

Delegaci ustalili dalsze punkty rozwoju i kroki jakie trzeba podjąć dla dobra europejskiego programu kosmicznego:
  • Technologie umożliwiające eksploracje kosmosu
Aby rozwijać technologie kosmiczne należy zwiększyć wymianę informacji i koordynowania działań, szczególnie w zakresie misji robotycznych i lotów załogowych. Konieczna jest synergia z sektorami niekosmicznymi, aby zapewnić szerokie korzyści społeczne.
  • Środki transportu kosmicznego
Bezpieczny i niezawodny dostęp do przestrzeni kosmicznej musi charakteryzować się nadmiarowością. Współpraca międzynarodowa jest najlepszym i najekonomiczniejszą metodą rozwinięcia elastycznej architektury kosmicznych środków transportu na niską orbitę okołoziemską i dalsze. Rozważona powinna zostać możliwość powołania wspólnej polityki transportowej, aby zapewnić sprawne możliwości eksplorowania
ISS to "żyjący" przykład modelowej współpracy narodowej. Stanowi wyjątkową platformę badań naukowych i inżynieryjnych, która powinna zostać wykorzystana w badaniach służących dalszej eksploracji kosmosu. Wykorzystanie ISS powinno być otwarte, w ramach odpowiednich zasad i warunków, dla wszystkich chcących współpracować przy eksploracji przestrzeni kosmicznej.
  • Współpraca międzynarodowa na wysokim szczeblu
Powinna powstać dedykowana międzynarodowa platforma wysokiego szczebla ds. eksploracji kosmosu. Powinna uzupełniać fora techniczne, rozwijając współpracę międzynarodową i zapewniając koordynację strategiczną.
  • Działania dla Europy
Z uwagi na powyższe, UE, ESA i państwa członkowskie proszone zostały o:
*Zbadanie możliwości budowy europejskiej strategii eksploracji kosmosu z wykorzystaniem obecnych kompetencji, osiągnięć i priorytetów
*Wsparcie w kontynuowaniu misji ISS co najmniej do 2020 roku i jej wykorzystaniu. Wykorzystanie ISS do rozszerzania współpracy naukowej i technologicznej w Europie, i zwiększaniu ekonomicznego zwrotu z niej. Zbadaniu, wraz z pozostałymi partnerami ISS, możliwości otworzenia wykorzystania ISS przez kraje spoza Europy
*Zainicjowanie dalszej dyskusji i międzynarodowej wspólnej polityce transportu kosmicznego
*Opracowanie w 2011 roku długoterminowych map drogowych i programów rozwoju technologii, w szczególności, dotyczących systemów podtrzymywania życia, automatyki i robotyki, nowych źródeł energii i sposobów jej magazynowania, systemów napędowych
*Zorganizowanie do końca 2011 roku pierwszego spotkania wspomnianej platformy współpracy wysokiego szczebla

Wszystkie delegacje zgodziły się spotkać w przyszłym roku we Włoszech na pierwszym spotkaniu wysokiego szczebla poświęconym wyłącznie planom eksploracji kosmosu.

Źródła

  • Hubert Bartkowiak - Spotkanie UE i ESA: wnioski dla Europy - - 24 października 2010


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:27:03