Wielu doświadczonych policjantów chce zrezygnować ze służby w policji

Rzeczpospolita poinformowała, że wobec problemów finansowych MSWiA oraz zapowiedzi zmian przepisów emerytalnych dotyczących służb mundurowych wielu doświadczonych policjantów chce zrezygnować ze służby w policji.

Istnieje możliwość, że w policji zapanuje destabilizacja. Wg policyjnych związkowców, ok. 10 tysięcy funkcjonariuszy w tym roku odejdzie na emeryturę, a służbę kandydacką (zamiast wojska) zakończy ok. 3,8 tysięcy osób. Jednocześnie szkoły policyjne ukończy ok. 4–4,5 tysiąca nowych policjantów.

Zastępca Komendanta Głównego Arkadiusz Pawełczyk uspokajał policjantów na poniedziałkowej dorocznej odprawie. Zapewniał o zmianach w emeryturach, które dotyczyć będą tylko nowo wstępujących do służby.

Tymczasem Rzeczpospolita poinformowała, że na Podkarpaciu w tym roku na emeryturę przejdzie 200 funkcjonariuszy, z których ponad 100 złożyło już wnioski. 14 z 56 policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego na Podkarpaciu złożyło wypowiedzenia.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Policjanci odejdą ze służby?


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2009-01-20 00:00:00