V Krakowska Konferencja Młodych

Grupa Naukowa Pro Futuro działająca przy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, skupiająca młodych przedstawicieli nauki oraz Organizatorzy Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych zapraszają na piątą edycję Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych.
Jest to forum wymiany myśli i poglądów przeznaczone dla osób poszukujących inspiracji naukowych oraz zainteresowanych rozszerzaniem własnych zainteresowań. Zaproszenie kierują do szerokiego grona doktorantów, asystentów, młodych pracowników nauki oraz osób pracujących w przemyśle, którzy pragną dzielić się swoimi obserwacjami, osiągnięciami i wiedzą praktyczną.

SESJA 1 - NOWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE


 • Górnictwo i energetyka
 • Budownictwo
 • Hutnictwo i odlewnictwo
 • Innowacyjne rozwiązania informatyczne
 • Bioinżynieria

SESJA 2 - INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


 • Zarządzanie ochroną środowiska
 • Zrównoważone systemy energetyczne
 • Technologie proekologiczne
 • Nauki o środowisku

SESJA 3 - NAUKI EKONOMICZNE


 • Ekonomia
 • Finanse
 • Marketing
 • Zarządzanie

SESJA 4 - NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE


 • Filozofia i socjologia
 • Politologia i historia
 • Psychologia i pedagogika


Grupa naukowa serdecznie zaprasza do składania referatów z zakresu wymienionych dziedzin obejmujących Państwa doświadczenia dotyczące praktycznych rozwiązań i wdrożeń, prowadzonych badań naukowych bądź wyniki studiów literaturowych.

Szczegółowe informacje na stronie Konferencji:


Termin konferencji:

23 – 25 września 2010

Lokalizacja konferencji:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Organizator konferencji:

Grupa naukowa Pro Futuro działająca przy Akademii Górniczo-Hutniczej
ul. Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

e-mail:
 • Oficjalna strona konferencji
 • Strona internetowa grupy Pro Futuro


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2018-07-12 03:26:02