W sądach cywilnych od 1 lipca rozprawy będą protokołowane elektronicznie

W sądach cywilnych już od 1 lipca 2010 r. rozprawy będą protokołowane elektronicznie. Tzw. e-protokół będzie się sporządzać utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk (look przejdź do serwisu) albo obraz i dźwięk. W zeszły piątek (28.05.2010) ustawę podpisał p.o. prezydenta Bronisław Komorowski.

Senat do uchwalonej przez sejm ustawy wniósł trzy poprawki. Chodziło m. in. o wprowadzenie powszechnego dostępu do transkrypcji nagrań (czyli ich wersji "przepisanej" do formy tekstu). Sejm odrzucił jednak wspomniane poprawki i ustawa przeszła ostatecznie w swej pierwotnej wersji. Zakłada ona generalnie dostęp do protokołu jedynie w formie nagrania.

W szczególności w siedzibie sądu strony będą miały dostęp do pełnego zapisu audio/video. Natomiast jeżeli chodzi o kopię protokołu, to strona może dostać ją do domu co najwyżej w formie płyty CD z zapisem audio. Takie rozwiązanie wypracowano w trosce o ochronę danych osobowych uczestników postępowania i niedopuszczenie do sytuacji, w której filmy z rozpraw znalazłyby się na przykład na YouTube.

Jedynie w wyjątkowych przypadkach, prezes sądu, na wniosek sędziego będzie dopuszczał możliwość dokonywania "urzędowej" transkrypcji przez sąd (na koszt sądu). Strony lub ich pełnomocnicy zawsze będą mogły dokonać samodzielnej transkrypcji lub zlecić jej dokonanie komuś zewnętrznie. Szacuje się, że 1 godzina nagrania wymaga 3-4 godzin dla dokonania wiernej transkrypcji zapisu.

Źródła

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Legislacja: Elektroniczny protokół w sądach cywilnych od 1 lipca

Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2019-02-04 07:18:02